Tilgjengelighet

Parkering

 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Trapp

 • God belysning langs trappeløp

Heis

 • Eksisterende heis minimum størrelse 2,1 meter x 1,1 meter (båreheis)

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat

Skilt

 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
 • Ingen buede skilt eller blanke overflater som forårsaker reflekser
 • Stor forbokstav og små bokstaver ellers, som gir god lesbarhet
 • Kontrast mellom skrift og bakgrunnsfarge. Sort på hvit bakgrunn eller hvit på sort bakgrunn
 • Enkel skrifttype uten seriffer

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.
 • Speil ned til vask og i høyde 2,1 meter fra gulv til overkant speil, slik at alle kan speile seg.
 • Dispensere montert i høyde 1,1 meter fra gulv til underkant. Dispensere i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle

Innvendige dører

 • Fri passasjebredde 86 cm

Belysning

 • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
 • Laboratorium 700 lux (minimum)