Nyheter

Legekontoret

Sommerferie 2024

Det er redusert bemanning fra uke 27 til 33, ventetid på telefon og for timebestilling er lenger enn normalt.

Mulighet for e-konsultasjon vil bli stengt i de ukene de respektive legene har ferie.

Dr. Hakestad har ferie uke 27-30

Dr. Aasheim har ferie uke 28-29, 31-33

Dr. Nystøyl har ferie uke 30-33


Øyo legekontor er vikar følgende datoer: 12.07, 19.07, 25.07 og 14.08.